kids health

Tips at Gamot Para sa Sipon ng Baby

November 30, 2021

  Sinisipon si baby? Ang mga sumusunod ay sintomas ng sipon sa mga sanggol: Barado ang ilong May tumutulong sipon na walang kulay o maaring kulay yellow o green Madalas na pagbahing Pag-ubo Matamlay Nababawasan ang ganang kumain Hirap makatulog Nagsusuka o nagtatae Lagnat Dahil unti-unti pang nabubuo ang immune system ni baby, mas mabilis siyang magkasakit tulad ng sipon. Ano nga ba muna ang sanhi ng sipon?  Mga Posibleng Sanhi ng Sipon: Ang sipon o common cold ay impeksyon ng ilong at lalamunan, partikular sa upper respiratory tract. Madalas na sanhi nito ay rhinoviruses na maaaring makuha sa mga sumusunod: Paglanghap ng air droplets mula sa pag-ubo, pag-bahing o pagsasalita ng taong may sipon. Paggamit ng mga infected na bagay gaya ng kubyertos, laruan o tuwalya. Pagkipagkamay o paghawak sa taong may sipon. Upang mabigyang-lunas ang sipon, ito ang ilang mga tips at paraan para mapabilis ang paggaling ni baby: 1. Paggamit ng bulb syringe o nasal saline drops Kapag barado ang ilong ng inyong baby ay siya ay nahihirapang huminga, matulog, at kumain. Pwedeng gamitan ng Saline Drops ang inyong baby upang matanggal ang nakabarang sipon. Maglagay ng isa hanggang sa dalawang patak ng Saline para mapalambot ang sipon sa ilong ni baby. Maari rin gumamit ng nasal bulb, ang hugis bombilyang rubber device na sumisipsip ng sipon para maiwasan ang baradong ilong. Maaari niyong itanong sa inyong doktor ang kanilang recommended brand ng Saline drops.  2. Regular na painumin ng tubig si baby Ang pag inom ng maraming tubig ay nakakapag palambot ng sipon o uhog sa ilong. Para mabawasan ang baradong sipon sa ilong ni baby, regular na painumin siya ng maraming tubig nang mas madali niyang mailabas ang plema.  3. Breastfeeding Ayon sa Department of Health (DOH), ang breastfeeding ay isa sa mga pangunahing uri ng proteksyon ng bata laban sa mga sakit. Hinihikayat ng DOH at World Health Organization (WHO) ang exclusive breastfeeding o gatas lamang ng ina ang ibibigay sa mga sanggol sa unang anim na buwan nila. Ang gatas ng isang ina ay mayroong antibodies na kayang labanan ang bacteria at viruses sa katawan ng kanyang anak. Pinoprotektahan nito ang baby mula sa organisms na maaaring nakakapagpababa ng kanyang resistensya. Bukod dito, inirerekomenda ng mga eksperto na ipagpatuloy ang breastfeeding sa mga bata hanggang edad 2 taong gulang kasabay ng paunti-unting pagpapakain sa kanila ng solid food.  4. Painumin ng honey at kalamansi Kapag ang iyong anak ay one year old pataas, pwede rin silang bigyan ng honey at kalamansi para paginhawain ang pakiramdam mula sa sipon. Bago matulog, bigyan ng kalahating kutsarita ng honey na may katas ng isang maliit na kalamansi. 5. Pakainin ng prutas at sabaw Para naman sa mga baby na nagsisimula nang kumain ng solid food, maaring samahan ang kanilang baby food ng masusustansyang pagkain gaya ng gulay at prutas na sagana sa Vitamin C. Ilan sa mga halimbawa ng pagkaing mataas sa vitamin C ay ang malunggay, spinach, papaya, at citrus fruits tulad ng kalamansi, dalandan, lemon, at orange. Upang mas guminhawa ang kanilang pakiramdam, maari rin silang pahigupin ng maligamgam na sabaw. Paalala lamang, bawasan ang mga pampalasa sa pagkain nila upang maiwasan ang mga sakit na dala ng sobrang pagkonsumo ng pagkaing maraming preservatives at seasonings. 6. Ugaliing i-check ang temperature ni baby Bukod sa mga sintomas na nabanggit at mga pagbabago sa behavior ni baby, mahalaga ring imonitor ang temperature niya gamit ang thermometer upang maagapan ang anumang karamdaman. Kapag ang body temperature ni baby ay lampas 35.7 ° C,  ito ay lagnat na. Ikonsulta agad sa inyong family pediatrician kapag umabot nang 38 °C pataas ang temperature ni baby.  Kapag naman ang baby na 3 months below ay nilalagnat, tumawag agad ng doktor para kumunsulta. Paano maiiwasan ang sipon para sa baby? Wika nga, “prevention is the best cure”. Bukod sa pagkonsulta sa pediatrician, tamang nutrisyon, at pag-aalaga, mahalagang tandaan ang mga sumusunod upang maiwasan ang pagkakaroon ni baby ng sipon o kahit na anong sakit: Huwag ilapit si baby sa mga taong may sintomas o may sakit Huwag madalas na ilabas si baby sa pampublikong lugar para iwasan na makasagap ng viruses si baby Ugaliing maghugas ng kamay lalo na pag hahawakan si baby Regular na linisin ang mga laruan ni baby gamit ang antibacterial dishwashing liquid at tubig Dapat may sariling gamit na pangkain si baby tulad ng plato, baso at kubyertos, at regular itong hugasan  Para protektahan si baby, laging tandaan ang mga tips at paraan ng mga ito para iwas sakit si baby!    Sources: buhayofw.com, healthline.com, webmd.com, caro.doh.gov.ph, Image sources: onlyyouqj from Freepik, cookie_studio from Freepik, pressfoto from Freepik, 

READ MORE
How to Properly Disinfect When Returning Home – COVID19

April 13, 2020

It is a globally known fact that COVID19 is primarily transmitted through respiratory droplets, which is through coughing or sneezing. This is why it’s been highly encouraged to wear face masks and disinfect our hands with soap or by using alcohol. However, there have been recent studies that say that the virus can latch on to and remain on objects, such as clothes or shoes, for more than a week unless these objects are disinfected. Unfortunately, food, toiletries, and other essential supplies would eventually run out and have to be restocked at home. This would push you to go out for groceries, exposing you to the risk of being infected by COVID19. Of course, you would think that the only solution to lessen that kind of risk is to buy as much as you can in just one go. However, with the rules of the Enhanced Community Quarantine, as well as the prohibited hoard-buying, everyone is encouraged to do weekly grocery shopping and with only a limited number of items. For example, you can only buy two pieces of alcohol per person per transaction. Before the alarming spread of COVID19, going out to buy groceries almost seemed harmless to anything but your wallet or your debit card. However, the rising number of cases infected by the virus also means the rising risk of it infecting you and your family. Thus, it is best to always take extra precautions in disinfecting yourself and the objects you come in contact with. So how can you make sure that you won’t be putting yourself and your family at risk when you go out for groceries? Here’s a step-by-step to-do list once you arrive home: Take off your shoes before entering the house. To prevent COVID19 from intruding your home, disinfect them, top and bottom. It is best to use alcohol that has at least 70% alcohol content or with disinfectant wipes. After disinfecting, let them dry naturally. If possible, leave the shoes outside. If not, leaving them by the door would also suffice.   Change out of the clothes you wore outside. Place them in a laundry basket separate from your regular dirty laundry.   Disinfect the clothes you wore. Soak it in water mixed with chemical disinfectants, such as phenolic disinfectants and chlorine-containing disinfectants. After soaking, rinse thoroughly and leave to dry at high temperature.   Wash your hands immediately. After disinfecting the shoes and clothes you had worn, wash your hands thoroughly with soap and water. Apply alcohol on your hands too before touching any other things at home.   Disinfect everything you touched when you got home. Use disinfectant sprays on the doorknobs, your car keys, the fridge, and even the table where you had placed your groceries.   Disinfecting your mobile device is highly encouraged. If you had used it while you were buying groceries, this is highly advised. The use of disinfectant wipes would be the best way to clean your device. Wipe the screen, buttons, and make sure to reach any part of your device where dust can get trapped. If your mobile device has a case, remove the case and disinfect it as well.   Take a bath. Once you’ve disinfected the objects you’ve interacted with, it is best to take a bath before interacting with anyone in your family. This would help ensure that your whole body has been washed and cleaned.   Apply alcohol. After bathing, you can apply alcohol on your hands, arms, and legs to help disinfect your body too.   Regularly check your temperature. You can never be too cautious. During the day and for the next two to three days, regularly check your temperature and look out for symptoms of COVID19.   Now, do you also need to disinfect the food and other essential products you’ve bought? Even if there’s still no evidence that food or food packaging can be a way to transmit the virus, it’s best to stay on the safe side. It is encouraged to wash or use disinfectant wipes on the canned goods, snacks, and the other products you’ve bought from the store. For meat or vegetables, washing them before placing them in the fridge or designated containers is advised.

READ MORE
7 ways to keep kids safe from coronavirus disease

March 26, 2020

As the number of confirmed coronavirus disease cases rises, parents need to make sure that their children are protected. Although young kids are at a lower risk, it’s better to be safe. The severity of the situation must not be taken lightly especially because it can affect all members of the family. Here are some tips to make sure that your children are safe: Do not bring children with you outside. It is better to keep kids at home – far from potential carriers. Plan a set of indoor activities to keep your kids busy and productive. Help them explore a new hobby in art, teach them to play an instrument, or print downloadable worksheets for them to accomplish. Teach proper handwashing. Washing hands with soap and water is one of the key steps in preventing the spread of any virus. Choose a trusted hand soap and teach kids to wash hands following these steps: Wash hands with clean, running water. Soap up hands by rubbing them together to form a lather. Remember to reach the back of the hand, between fingers, and under the nails. Scrub your child’s hands for around 20 seconds. You can sing your child’s favorite nursery rhyme as a timer. Make sure to rinse well with clean and running water. Dry your child’s hands with a clean towel. Avoid using a basin to wash hands as the water can get contaminated. Tell them to stop touching their faces. Even with clean hands, it’s better to avoid touching your face. Remember – keep your hands off of M.E.N. (Mouth, Eyes, Nose). Prepare healthy pantry food – With all the quarantine and social distancing measures being put up, eating out or going to the grocery store frequently may not be a good idea. Reasonably stock up on food with long shelf lives while at the same time making sure that kids will get balanced diets from meals. You can get creative with oatmeal and various fruits, Greek yoghurt, or cocoa. How about making a sardine or tuna pasta? Or try out healthy snack options like nuts, popcorn, raisins or even carrot sticks with tasty dip. Take extra care for kids with asthma. The US Centers for Disease Control and Prevention state that kids and adults with asthma have a greater risk of developing more severe diseases with the coronavirus outbreak. If you or your kids have controller medications and do not stop them. Be wary that seasonal versions of coronaviruses can cause asthma exacerbations. Prepare a quarantine area. If members of the family begin developing symptoms of COVID, calmly ask them to transfer to a room. Don’t forget to properly wash their utensils and beddings. Explain the situation without causing fear. Sometimes, fear and panic can do more harm than actually contracting coronavirus disease. Parents need to talk about the situation and explain the importance of the steps to be taken to prevent it. This helps to make sure that kids remember to do all the precautions even without being reminded.

READ MORE

Subscribe Now!

Receive email updates from Moms for Moms.